กิจกรรม


สัปดาห์ที่ 3 ( 22 กรกฎาคม 2559) ของการรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชามติ

โพสต์22 ก.ค. 2559 07:37โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1

นายอำเภอบ้านเขว้า ผู้บริหาร ครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง และผู้นำชุมชน ร่วมกำหนดสถานการณ์จำลอง การออกเสียงใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้ความรู้แก่นักเรียน และสาธิตการลงประชามติให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ดู และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนร่วมแสดงบทบาทสมมติ วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียน ณ วัดหัวสะพานภัยสงบ

โพสต์22 ก.ค. 2559 06:59โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหาร ดร.ยุทธนา เฉลียวชาติ คณะครู และนักรียน ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ถวายเทียน ณ วัดหัวสะพานภัยสงบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การละเล่นพื้นบ้านการละเล่นเดินกะลา

โพสต์5 ก.ค. 2559 06:36โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การละเล่นพื้นบ้านการละเล่นเดินกะลา
ประโยชน์และคุณค่าจากการเล่นเดินกะลา
1. เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา
2. ฝึกการทรงตัวของเด็กๆ
3.ส่งเสริมด้านสังคม และ อารมณ์ ในกรณีที่มีการแข่งขัน จะทำให้มีปฏิสัมพันธ์แก่บุคคลรอบกาย รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา
4.รักษาประเพณีพื้นบ้านของไทย


กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านขาโถกเถก/ไม้สูง

โพสต์5 ก.ค. 2559 06:25โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1

นักเรียนได้รับความสนุกสนานเสริมสร้างความสามัคคี และออกกำลังกายเพราะคนที่แข็งแรงจะเดินได้นานในระยะทางที่ไกล
วิธีการเล่น
1. การเริ่มต้น ผู้เล่นจะขึ้นไปยืนบนขาโถกเถก
2. เดินแข่งกัน โดยไม่ให้ตกลงมาหรือเสียการทรงตัว
3. การสิ้นสุดการเล่น ใครที่เดินนานมีระยะทางไกลกว่าหรือถึงเส้นชัยก่อน โดยที่ไม่ตกเลยจะเป็นผู้ชนะ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

โพสต์2 ก.ค. 2559 01:06โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 2 ก.ค. 2559 01:10 ]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี 
ณ สนามโรงเรียนบ้านโนนน้อยแผ่นดินทอง 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อน้อมรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ ภาคบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2559

โพสต์2 ก.ค. 2559 00:36โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1

ภาคบ่ายวันที่ 24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อน้อมรำลึกถึงกวีเอกสุนทรภู่ / วันภาษาไทย กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ และการแสดงของนักเรียนบนเวที กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เด็กๆสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ ตัวละครในวรรณคดีไทย

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น.

โพสต์2 ก.ค. 2559 00:27โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1

วันที่ 24มิถุนายน 2559 เวลา 8.30 น. ทางโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง นำทีมโดยท่านผอ.ดร.ยุทธนา เฉลียวชาติ ผอ.นิคม โถชัย  พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้าน         ยาเสพติดโลกและเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชเสด็จเฉลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

โครงการอบรมเยาวชนไทย ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559

โพสต์1 ก.ค. 2559 23:49โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1

โครงการอบรมเยาวชนไทย ร่วมใจ ต้านภัยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2559
 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เก็บพืชผักสวนครัว

โพสต์1 ก.ค. 2559 23:27โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 23:28 ]

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เก็บพืชผักสวนครัว มุ่งเน้นการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงตนเองได้ ตาม พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการวางรากฐานให้นักเรียนสามารถอยู่อย่างพอมี พอกินพึ่งตนเองได้ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต

นักเรียนโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองฟังธรรมะจากพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์อำเภอบ้านเขว้า

โพสต์1 ก.ค. 2559 23:18โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1


นักเรียนโ
รงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทองฟังธรรมะจากพระธรรมทูตจากคณะสงฆ์อำเภอบ้านเขว้า 
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 
1-10 of 23