กิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ถวายเทียน ณ วัดหัวสะพานภัยสงบ

โพสต์22 ก.ค. 2559 06:59โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีผู้บริหาร ดร.ยุทธนา เฉลียวชาติ คณะครู และนักรียน ร่วมกันแห่เทียนพรรษา ถวายเทียน ณ วัดหัวสะพานภัยสงบ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

Comments