กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การละเล่นพื้นบ้านการละเล่นเดินกะลา

โพสต์5 ก.ค. 2559 06:36โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การละเล่นพื้นบ้านการละเล่นเดินกะลา
ประโยชน์และคุณค่าจากการเล่นเดินกะลา
1. เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา
2. ฝึกการทรงตัวของเด็กๆ
3.ส่งเสริมด้านสังคม และ อารมณ์ ในกรณีที่มีการแข่งขัน จะทำให้มีปฏิสัมพันธ์แก่บุคคลรอบกาย รู้รักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา
4.รักษาประเพณีพื้นบ้านของไทย


Comments