สัปดาห์ที่ 3 ( 22 กรกฎาคม 2559) ของการรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชามติ

โพสต์22 ก.ค. 2559 07:37โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1
นายอำเภอบ้านเขว้า ผู้บริหาร ครูโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง และผู้นำชุมชน ร่วมกำหนดสถานการณ์จำลอง การออกเสียงใช้สิทธิออกเสียงประชามติให้ความรู้แก่นักเรียน และสาธิตการลงประชามติให้นักเรียนได้มีโอกาสได้ดู และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง นักเรียนร่วมแสดงบทบาทสมมติ วันที่ 22 กรกฏาคม 2559
Comments