กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านขาโถกเถก/ไม้สูง

โพสต์5 ก.ค. 2559 06:25โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1
นักเรียนได้รับความสนุกสนานเสริมสร้างความสามัคคี และออกกำลังกายเพราะคนที่แข็งแรงจะเดินได้นานในระยะทางที่ไกล
วิธีการเล่น
1. การเริ่มต้น ผู้เล่นจะขึ้นไปยืนบนขาโถกเถก
2. เดินแข่งกัน โดยไม่ให้ตกลงมาหรือเสียการทรงตัว
3. การสิ้นสุดการเล่น ใครที่เดินนานมีระยะทางไกลกว่าหรือถึงเส้นชัยก่อน โดยที่ไม่ตกเลยจะเป็นผู้ชนะ

Comments