กิจกรรมร่วมรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชามติ

โพสต์7 ก.ค. 2559 07:20โดยโรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง สพป.ชัยภูมิ 1
โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ร่วมรณรงค์ 6 สัปดาห์ประชามติ ออกเสียงอย่างสร้างสรรค์ รวมพลังประชาธิปไตย ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติม วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 - 16.00 น
                                 
Comments