ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนโนนน้อยแผ่นดินทอง ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ  36170  
เบอร์โทรโรงเรียน 044 - 891944  Email: noennoichy1@hotmail.com